Zakelijke klanten

Met ruim 15 jaar ervaring op het gebied van (corporate) werving & selectie en een brede HR advies- achtergrond, ligt mijn expertise als mobiliteitsadviseur en HR specialist op de volgende terreinen:

  In-, door- en uitstroom van personeel

  Individuele loopbaantrajecten

  VWNW – van werk naar werk begeleiding

  Mobiliteitsadvies

  Outplacement

  Duurzame inzetbaarheid

  Arbeidsmarktcommunicatie

  HR instrumentarium, zoals functiegebouw, beloningsbeleid en beoordelingssysteem

  Recruitment 2.0; inzetten van social media voor wervingsactiviteiten

Aan de hand van resultaat- en toekomstgerichte begeleiding, creëer ik beweging in mobiliteitsvraagstukken, waarvan zowel de medewerker als de organisatie voordeel ervaren!